уторак, 12. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 69/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Београд. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 69/17 – Опрема за ресторане

 

Позив и конкурсна документација