уторак, 12. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 61/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 61/17 – Систематски преглед за запослене у Градској управи града Београда

 

Позив и конкурсна документација