уторак, 12. децембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова број 1/17 –  Реконструкција секундарне топлотне подстанице за ФЦ апарате са заменом пумпи

 

Позив и конкурсна документација