петак, 15. децембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 33/2017

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,  14/2015 и  68/2015)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 33/2017 – Технички преглед изведених радова на реконструкцији и адаптацији објекта Музеја у Младеновцу, град Београд

Позив и документација везани за јавну набавку