петак, 15. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 39/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку број 39/17 – Радови на санацији угаоног стуба објеката ламеле А1 и А2 у Улици 27. марта бр. 43-45

Позив и документација везани за јавну набавку