петак, 15. децембар 2017.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/17

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 29/17 – кампања „Безбедан пешак у Београду”

Позив и документација везани за јавну набавку