четвртак, 21. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 63/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 63/17 – Консолидација и унапређење виртуелног окружења и унапређење система за менаџмент крајњих тачака (VmWare и Big Fix лиценце)

Позив и документација везани за јавну набавку