среда, 27. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 77/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добара број 77/17 – Систем видео надзора у објекту Градске управе у Тиршовој 1

Позив и документација везани за јавну набавку