четвртак, 28. децембар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке радова број 23/17 - Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите
на објектима у оквиру просторних културно-историјских целина утврђене за културно добро у улицама: Поп Лукина бр. 1б, Поп Лукина бр. 3-5, Џорџа Вашингтона бр. 26, Булевар деспота Стефана бр. 10/Браће Југовића бр. 21, Грачаничка бр. 18, Задарска бр. 2

Позив и документација везани за јавну набавку