четвртак, 28. децембар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/17

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15, 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуде 
у поступку јавне набавке радова број 15/17 - Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима у оквиру просторне културно-историјске целине утврђене за културно добро у ул: Бранкова бр. 8, Бранкова бр. 10, Бранкова бр. 12, Бранкова бр. 14, Бранкова бр. 16, Бранкова бр. 18, Бранкова бр. 20, Бранкова бр. 22, Бранкова бр. 24, Бранкова бр. 26, Бранкова бр. 32

Позив и документација везани за јавну набавку