петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 66/17- Прилагођавање лифтова у објектима Градске управе особама са посебним потребама

Позив и документација везани за јавну набавку