четвртак, 4. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 70/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 70/17 – Столарско – браварски материјал

Позив и документација везани за јавну набавку