среда, 10. јануар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 13/17, партије 1, 2 и 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку  број 13/17 – Хитне интервенције и инвестиционо одржавање у пословним зградама у Ул. Масарикова бр. 5, у Ул. Теразије бр. 3, у Ул. Устаничка бр. 64 и Ул. Македонска бр. 22, партије 1, 2 и 3

Обавештење - партија 1

Обавештење - партија 2

Обавештење - партија 3

Документација везана за јавну набавку