среда, 10. јануар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услугe број 3/17– Израда пројекта „ГИС квалитета чинилаца животне средине”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку