среда, 10. јануар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 5/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услугe број 5/17 – Реализација Програма контроле квалитета подземних вода на територији Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку