четвртак, 11. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 11/17, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 11/17 - Резервни делови за службене аутомобиле Градске управе, обликоване по партијама, партија 1

Обавештење

Документација везана за јавну набавку