петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за спорт и омладину

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 2/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину

Београд, Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(јавна набавка број 2/17)

Обавештење