петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 19/17

У складу са чланом 116. став 1. а у вези са чланом 112. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГ –: ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА
(јавнa набавкa број 19/17)

Обавештење