петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/2017

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Београд, Трг Николе Пашића 6
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СТЕПЕНИШТА И ПЛАТОА НА ИСТОЧНОМ И ЗАПАДНОМ УЛАЗУ ШТАРК АРЕНЕ
(јавнa набавкa број 37/2017)

Позив и конкурсна документација