петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 53/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за поступак јавне набавке број 53/17 - Услуга израде пројектне документације за потребе Секретаријата за опште послове

Обавештење