петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 82/17

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 82/17  - Услуга поправки и одржавања аутомобила Градске управе


Позив и конкурсна документација