петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 80/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за јавну набавку број 80/17 – Летњи и зимски пнеуматици

Позив и конкурсна документација