петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 47/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

Одлуку о додели уговора
за јавну набавку број 47/17 - Активна мрежна опрема за замену постојеће активне мрежне опреме на локацијама Градске управе

Одлука