петак, 12. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 6/17 - партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује
Одлуку о додели уговора
за јавну набавку број 6/17 – Радна одећа и обућа за потребе Одељења за угоститељске услуге градске управе - Партија 2 - Радна обућа

Одлука