понедељак, 15. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 39/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 39/17 – Стручни надзор у току извођења радова на санацији степеништа и платоа на источном и западном делу Штарк Арене

 

Позив и конкурсна документација