уторак, 16. јануар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/17

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 24/17 – Oдржавање лифтова  у зградама  на којима је град Београд носилац права јавне својине у улици Овчански пут 4,4а,4б,4в,4г,4д

Позив и документација везани за јавну набавку