уторак, 16. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 79/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 79/17 - Резервни делови за службене аутомобиле Градске управе, обликован по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку