среда, 17. јануар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 19/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 19/17 – Текуће одржавање пословних просторија и хитне интервенције

Обавештење

Документација везана за јавну набавку