среда, 17. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/15

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 27/15 – Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и пренамени простора у објекту Прихватилишта за децу и младе у Београду, Ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара

Одлука

Документација везана за јавну набавку