среда, 17. јануар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 10/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 10/17 – Реализација Програма мерења ултравиолетног зрачења у животној средини на територији Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку