четвртак, 18. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 56/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 56/17 – Услуга VPN и интернет providing-a за Градску управу

Одлука

Документација везана за јавну набавку