четвртак, 18. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 55/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 55/17 – Реконструкција лифта у објекту Тиршова бр. 1

Одлука

Документација везана за јавну набавку