понедељак, 22. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 38/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 38/17 – Стручни надзор у току извођења радова на изградњи фискултурне сале уз постојећи објекат ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, КО Бечмен, ГО Сурчин

Позив и документација везани за јавну набавку