уторак, 23. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 66/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број  66/17 – Прилагођавање лифтова у објектима Градске управе особама са посебним потребама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку