среда, 24. јануар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 12/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности, услуге број 12/17  – Штампање Публикације „Квалитет животне средине у Београду” за 2016. годину

Обавештење

Документација везана за јавну набавку