среда, 24. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 36/17, партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 36/17 - Куповина штампача и скенера за потребе Градске управе – Партија 2 – Скенери

Одлука

Документација везана за јавну набавку