среда, 24. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 54/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 54/17 - Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликована по партијама

Одлука

Документација везана за јавну набавку