четвртак, 25. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 31/17

На основу члана 116., став 1., а у вези са чланом 112., став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције 
Трг Николе Пашића број 6

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку  број 31/2017 – Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и пренамени простора у објекту Прихватилишта за децу и младе у Београду, Ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара

Обавештење

Документација везана за јавну набавку