четвртак, 25. јануар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 8/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 8/17 – Управљање пословним зградама

Одлука