четвртак, 25. јануар 2018.

Секретаријат за привреду

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију домаћих и међународних конгреса, манифестација, фестивала, едукација, семинара, изложби, међународног и домаћег карактера

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Краљице Марије број 1

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију домаћих и међународних конгреса, манифестација, фестивала, едукација, семинара, изложби, међународног и домаћег карактера, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2018. години

Текст јавног конкурса и пропратну документацију можете преузети овде: