четвртак, 25. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку 19/2015

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6
доноси

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 19/2015 – Извођење радова на завршетку изградње објекта КДУ у насељу Алтина у Земуну

Одлука

Документација везана за јавну набавку