петак, 26. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 81/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 81/17 - Потрошни материјал за одржавање исправности и хигијене службених аутомобила Градске управе, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку