понедељак, 29. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 67/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 67/17 – Хемијска средства за „Winterhalter” машине

Обавештење

Документација везана за јавну набавку