понедељак, 29. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 6/17, партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 6/17 – Радна одећа и обућа за потребе Одељења за угоститељске услуге градске управе, партија 2 - Радна обућа

Обавештење

Документација везана за јавну набавку