понедељак, 29. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 75/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 75/17- Уређаји за климатизацију

Одлука

Документација везана за јавну набавку