уторак, 30. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 70/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 70/17 – Столарско-браварски материјал

Одлука

Документација везана за јавну набавку