уторак, 30. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 15/17, партија 7

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 15/17 – Koлонијална роба, обликоване у девет партија, партија 7 - кондиторски производи:чоколаде, кремови и остали кондиторски производи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку