уторак, 30. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 47/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 47/17 у отвореном поступку – Активна мрежна опрема за замену постојеће активне мрежне опреме на локацијама Градске управе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку