уторак, 30. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 39/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 39/17 - Радови на санацији угаоног стуба објеката ламеле А1 и А2 у Улици 27. марта бр. 43-45

Одлука

Документација везана за јавну набавку