среда, 31. јануар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 20/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку број 20/17 – Одржавање подстаница за грејање

Обавештење

Документација везана за јавну набавку